BÌNH DƯƠNG: Hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội và xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định

Ngày 13-01-2021 vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 109/UBND-VX về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05-01-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:
– Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân chủ động đề cao cảnh giác, hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội; thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; trong trường hợp có tổ chức các sự kiện tập trung đông người thì phải tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

– Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy.

#thudaumot24h #TDM24h

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất