Gạo ATM đầu tiên tại ủy ban nhân dân phường Phú Thọ đến với người dân khó khăn trong dịch Covid -19

PHƯỜNG PHÚ THỌ: buổi chiều đầu tiên ngày 22/4/2020, máy ATM gạo miễn phí đã bắt đầu hoạt động và mang những phần gạo đầu tiên đến với người dân.

Địa phương đã vận động hơn 40 tấn gạo và 3000 trứng gà để hỗ trợ nhân dân.
Thời gian hoạt động của máy ATM gạo:

Sáng 8h – 11h

Chiều 14h – 17h

Trụ gạo ATM đầu tiên tại ủy ban nhân phường Phú Thọ san sẻ đến với người dân khó khăn trong dịch Vovid-19

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất