Posts by Duong Vo Duy Bảo

BÌNH DƯƠNG: Hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội và xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định Ngày 13-01-2021 vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã…

Bình Dương: UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không để dịch bệnh xảy ra tại cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng, triển khai các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, Thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng đưa hoạt động của đơn vị trở lại bình thường, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6045/KH-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; quan tâm chăm lo, thăm hỏi các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, đối tượng xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh và an toàn. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng phải thực hiện xong trước ngày 27/01/2021. Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, chủ động triển khai các biện pháp xử lý các tình huống, tránh bị động. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Trong những ngày nghỉ Tết, phải phân công nhân sự trực đơn vị, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc và tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và thỉnh thị ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. Thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức trực lãnh đạo, không tắt máy điện thoại di động để liên lạc khi có nhiệm vụ, xử lý các vấn đề phát sinh. Các cơ quan hành chính nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội. Các đơn vị nâng cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện nghiêm túc và báo cáo tình hình Tết về UBND tỉnh theo các nhiệm vụ nêu trên, riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đầy đủ các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị đón Tết trên địa bàn, gửi các tập tin điện tử vào địa chỉ: tonghopvpub@binhd​​uong.gov.vn; cụ thể như sau: Lịch trực cơ quan và báo cáo tình hình trước Tết gửi vào sáng ngày 08/02/2021 (thứ ba, nhằm ngày 27 tháng Chạp); báo cáo đánh giá tình hình Tết, những việc làm được, chưa làm được và phân tích rõ các nguyên nhân hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các đơn vị khẩn trương báo cáo hỏa tốc qua fax: 3822174, email: tonghopvpub@binhduong.gov.vn hoặc điện thoại: 3822200, 3827894, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: 0913.951.042, Phó Trưởng phòng Tổng hợp: 0983.831.801.