BCĐ CVĐ xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị phường Phú Thọ tổ chức tổng kết giai đoạn 2016-2020 Qua giai đoạn 2016-2020, BCĐ đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện NSVH-VMĐT trên địa bàn phường Phú Thọ Đồng thời, Đảng uỷ phường đã tổ chức tri ân đến các đơn vị hỗ trợ địa phương trong thời gian qua. Buổi hội nghị là niềm động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà BCĐ đề ra trong giai đoạn mới. Và là mối liên kết giữa quân và dân trong các nhiệm vụ tiếp theo

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất