Đảng bộ phường Phú Thọ phát động cuộc thi viết chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ phường Phú Thọ phát động cuộc thi viết chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tổ chức Hội thi tìm hiểu Lịch sử truyền thống phường Phú Thọ giai đoạn năm 1975 đến nay gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020
3/ Hình thức:
-Hình thức dự thi:
Bài thi viết sử dụng tiếng Việt, đánh máy hoặc viết tay trên giấy khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14pt. Bài dự thi không giới hạn số trang, đóng thành quyển.
Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi được đầu tư công phu về nội dung, trình bày đẹp, sáng tạo về hình thức, sử dụng tranh, ảnh, đồ họa minh họa.
* Lưu ý: nghiêm cấm sao chép các bài viết tư các tác giả khác và các bài viết mẫu trên các trang website.
– Nội dung bài dự thi:
+ Hiến kế cách sáng tạo, có hiệu quả việc học tập và làm theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
+ Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
+ Hiến kế cách bảo tồn và duy trì các ngành nghề truyền thống trên địa bàn phường.
+ Nâng cao lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của các thế hệ cách mạng; ra sức rèn luyện, cống hiến trong công cuộc xây dựng quê hương phường Phú Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp.
4/ Thời gian tổ chức: từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 27/3/2020
5/ Địa điểm nhận bài dự thi: văn phòng Đảng ủy phường Phú Thọ, liên hệ trực tiếp đồng chí Nguyễn Thị Trà Trung – PCN UB kiểm tra.
V/- Khen thưởng:
– 1 giải nhất: 500.000đ
– 2 giải nhì: 400.000đ
– 2 giải ba: 300.000đ
– 10 giải khuyến khích: 100.000đ

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất