Học HTML – Bài 4: Định dạng văn bản và chữ viết trong HTML

Chào mừng các bạn quay trở lại các bài học HTML cơ bản tại Giuseart.com Trong bài học này, mình giới thiệu với các bạn một số thẻ dùng để định dạng chữ viết và văn bản trên website.

Các thẻ định dạng văn bản

Ngoài ra, có một số thẻ mới mà các bạn cần lưu ý như:

<strong>: In đậm chữ viết.

<i>: In nghiêng chứ viết.

<u>: Gạch chân chữ viết.

<strike>: Gạch ngang chữ viết.

<em>: Nhấn mạnh câu.

<code>: Định dạng cho một đoạn mã nào đó.

<hr>: Chèn dòng ngang trên tài liệu.

<mark>: Tô sáng chữ viết.

Thẻ trích dẫn văn bản (Quote)

Nếu bạn thường phải viết báo, phóng sự, bạn sẽ cần dùng nhiều thẻ trích dẫn này <quote>. Mục đích của thẻ này là trình bày một câu nói như một trích dẫn và có tùy chọn thêm tên tác giả cho chuyên nghiệp hơn. Thẻ trích dẫn được quy định là <quote> và tên tác giả được trích dẫn quy định là <cite>.

Lưu ý: Thẻ chèn tên tác giả được trích dẫn <cite> chỉ nên đặt trong cặp thẻ <quote> thôi, không nên đặt tùy tiện nhé! Mặc định nội dung bên trong cặp thẻ <cite> sẽ được in nghiêng. Tuy nhiên, bạn có thể dùng CSS để trang trí lại cho phong cách sau cũng được.

Thẻ chèn chỉ số trên

Chỉ số trên chúng ta hay dùng trong lĩnh vực toán học, vật lý hay hóa học. Cặp thẻ <sup>…</sup> dùng để chèn các chỉ số trên như H2O. Ví dụ:

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất