Học HTML – Bài 8: Thẻ tạo bảng trong HTML

Chào mừng các bạn quay trở lại với loạt bài học HTML cơ bản tại Giuseart.com. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng thẻ tạo bảng trong HTML.

Cấu trúc thẻ tạo bảng trong HMTL

Bảng HTML được tạo ra bằng cách sử dụng cặp thẻ <table>…</table>. Trong đó:

+ Thẻ tạo hàng: <tr>…</tr>

+ Thẻ tạo ô: <td>…</td>

+ Thẻ tạo tiêu đề ô: <th>…</th>. Đặt tên cho cột, các ô cũng giống như thẻ <td> những có nó có sẵn thuộc tính font chữ đậm và căn giữa(align=center).

+ Thẻ tạo tiêu đề của toàn bảng: <caption>…</caption>. Đặt tiêu đề cho một bảng nên thẻ này không nằm trong hàng hay cột. Thuộc tính mặc định là align=”top” (không cần viết). Tuy nhiên, bạn có thể đặt tiêu đề ở phía dưới bảng với thuộc tính align=”bottom”.

Cấu trúc tạo một bảng trong HTML như sau:.

Các dạng bảng trong HTML.

Dạng 1: Bảng đầy đủ dữ liệu

Đây là loại bảng chứa thông tin dữ liệu đầy đủ ở tất cả các ô của bảng, cách tạo bảng đầy đủ dữ liệu là cách đơn giản và thông dụng nhất để tạo một bảng dữ liệu trong html. ví dụ:

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất