Liên hệ

Hiện tại, Hội đồng nhân dân của 14 phường có 14 Chủ tịch HĐND (trong đó 0 trường hợp chuyên trách, 14 trường hợp kiêm nhiệm) và 14 Phó Chủ tịch HĐND. Ủy ban nhân dân của 14 phường hiện có 112 thành viên.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN 14 PHƯỜNG

(tính đến tháng 12 năm 2019)

TT Họ và tên Chức vụ đang đảm nhận
I. PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG
1 Trương Thị Thu Hiền Bí thư Đảng ủy
2 Văn Nguyệt Ánh PBT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
3 Nguyễn Văn Sang PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Lê Ngọc Thảo Phó Chủ tịch HĐND
5 Phan Lương Hòa Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch UBND
7 Phạm Đức Bình Trưởng Công an
8 Nguyễn Quang Thái Chỉ huy trưởng Quân sự
II. PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA
1 Võ Minh Chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
2 Trần Văn Vạn PBT Đảng ủy
3 Lê Thụy Thùy Trang PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Lý Minh Cường Phó Chủ tịch HĐND
5 Phạm Thị Huê Dung Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Văn Tân Phó Chủ tịch UBND
7 Lê Văn Thanh Trưởng Công an
8 Trần Hoàng Lâm Chỉ huy trưởng Quân sự
III. PHƯỜNG HIỆP THÀNH
1 Nguyễn Duy Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
2 Nguyễn Thị Hồng Kim PBT Đảng ủy
3 Lê Thị Kim Cúc PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Nguyễn Hoàng Khánh Phó Chủ tịch HĐND
5 Trần Hà Hải Phó Chủ tịch UBND
6 Lý Trung Phó Chủ tịch UBND
7 Lê Văn Hoàng Trưởng Công an
8 Đoàn Thanh Phương Chỉ huy trưởng Quân sự
IV. PHƯỜNG PHÚ LỢI
1 Phạm Minh Thiện Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Thị Trúc Phương PBT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
3 Lê Hoàng Minh PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Phan Thị Nhiên Phó Chủ tịch HĐND
5 Lại Thái Hòa Phó Chủ tịch UBND
6 Lê Thanh Liêm Phó Chủ tịch UBND
7 Hoàng Ngọc Hội Trưởng Công an
8 Lê Thanh Tiền Chỉ huy trưởng Quân sự
V. PHƯỜNG PHÚ THỌ
1 Phan Hữu Nghĩa Bí thư Đảng ủy
2 Võ Đức Phong PBT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
3 Trịnh Thị Ngọc Bích PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Nguyễn Đình Chương Phó Chủ tịch HĐND
5 Dương Võ Duy Bảo Phó Chủ tịch UBND
6 Lê Thanh Trà Phó Chủ tịch UBND
7 Nguyễn Duy Tâm Trưởng Công an
8 Nguyễn Hữu Hùng  Chỉ huy trưởng Quân sự
VI. PHƯỜNG PHÚ HÒA
1 Võ Chí Thành Bí thư Đảng ủy
2 Đoàn Minh Châu PBT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
3 Nguyễn Thị Kim Thúy PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Trần Lệ Thúy Phó Chủ tịch HĐND
5 Phan Văn Lượng Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Văn Lưu Phó Chủ tịch UBND
7 Huỳnh Thanh Lâm Trưởng Công an
8 Phan Thành An Chỉ huy trưởng Quân sự
VII. PHƯỜNG PHÚ MỸ
1 Phạm Văn Nồng Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
2 Đỗ Hữu Phước PBT Đảng ủy
3 Từ Thị Anh Đào PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch HĐND
5 Nguyễn Thị Hồng Yến Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Hồng Nam Phó Chủ tịch UBND
7 Lê Minh Ngàn Trưởng Công an
8 Phạm Khánh Hưng Chỉ huy trưởng Quân sự
VIII. PHƯỜNG HIỆP AN
1 Nguyễn Minh Khôi Bí thư Đảng ủy
2 Lê Minh Quang PBT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
3 Nguyễn Văn Đức PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Phan Chí Thiện Phó Chủ tịch HĐND
5 Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Phạm Minh Thái Phó Chủ tịch UBND
7 Mạc Như Dực Trưởng Công an
8 Phạm Sĩ Liêm Chỉ huy trưởng Quân sự
IX. PHƯỜNG ĐỊNH HÒA
1 Nguyễn Thị Sương Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
2 Nguyễn Hữu Nghĩa PBT Đảng ủy
3 Võ Thanh Bình PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Nguyễn Thị Thu Trang Phó Chủ tịch HĐND
5 Nguyễn Ngọc Thảo Phó Chủ tịch UBND
6 Dương Thị Mỹ Hằng Phó Chủ tịch UBND
7 Lê Vũ Hồng Phong Trưởng Công an
8 Ngô Minh Quang Chỉ huy trưởng Quân sự
X. PHƯỜNG HÒA PHÚ
1 Nguyễn Điền Trung BT. Đảng ủy
2 Võ Thanh Quang PBT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
3 Nguyễn Văn Ân Chủ tịch UBND
4 Ngô Minh Thành Phó Chủ tịch HĐND
5 Trương Nhật Cường Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Văn Phương Phó Chủ tịch UBND
7 Nguyễn Thanh Hùng Trưởng Công an
8 Vũ Đăng Khuê Chỉ huy trưởng Quân sự
XI. PHƯỜNG PHÚ TÂN
1 Nguyễn Văn Sum Bí thư Đảng ủy
2 Cao Hoàng Quyên PBT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
3 Vi Thị Tâm Lai PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Phạm Tấn Lợi Phó Chủ tịch HĐND
5 Phạm Thị Giá Phó Chủ tịch UBND
6 Đỗ Văn Bình Phó Chủ tịch UBND
7 Huỳnh Văn Bê Trưởng Công an
8 Lại Quang Thuyên Chỉ huy trưởng Quân sự
XII. PHƯỜNG CHÁNH MỸ
1 Huỳnh Thành Được Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
2 Lộc Trung Nghĩa PBT Đảng ủy
3 Nguyễn Thị Bạch Tuyết PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Đặng Thị Ngọc Thủy Phó Chủ tịch HĐND
5 Vương Thanh Bảo Phó Chủ tịch UBND
6 Thái Thi Nhân Phó Chủ tịch UBND
7 Bùi Thế Phong Trưởng Công an
8 Nguyễn Thanh Hữu Chỉ huy trưởng Quân sự
XIII. PHƯỜNG TƯƠNG BÌNH HIỆP
1 Huỳnh Tấn Lợi Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
2 Đoàn Đình Hữu PBT Đảng ủy
3 Trần Anh Chương PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Trương Thị Kiều Chinh Phó Chủ tịch HĐND
5 Nguyễn Ngọc Quân Phó Chủ tịch UBND
6 Huỳnh Thị Thanh Hiền Phó Chủ tịch UBND
7 Nguyễn Văn Hiếu Trưởng Công an
8 Trương Hoàng Nhi Chỉ huy trưởng Quân sự
XIV. PHƯỜNG TÂN AN
1 Nguyễn Ngọc Khanh Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND
2 Phạm Minh Hùng PBT Đảng ủy
3 Hồ Quốc Cảnh PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND
4 Dương Văn Sang Phó Chủ tịch HĐND
5 Nguyễn Minh Hòa Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Thanh Phượng Phó Chủ tịch UBND
7 Nguyễn Minh Tâm Trưởng Công an
8 Lê Thanh Sang Chỉ huy trưởng Quân sự

Bình Luận