Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất