Phú Thọ tổng kết công tác MTTQ và hoạt động thanh tra nhân dân năm 2020 Sáng ngày 30/12/2020, MTTQ phường tổ chức tổng kết 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị đã tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác năm 2020. Đồng thời khen thưởng các cá nhân có đóng góp trong công tác vận động và tuyên truyền nhân dân việc thực hiện CVĐ xây đựng NSVH-VMĐT trong thời gian vừa qua

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất