Share file thiết kế Thiệp mời Lễ giỗ mãn tang

Nhiều bạn thắc mắc sao website đợt này ít share file thế? Cũng có nhiều bạn liên hệ mình để xin file thiết kế này nọ, nhưng đa phần mình từ chối. Lí do vì những file ấy đã có người trả tiền công thiết kế cho mình, và để công bằng với người đã trả tiền, mình không thể cho file miễn phí được. Tuy nhiên, mình luôn cố gắng góp nhặt những sản phẩm thiết kế của mình để chia sẻ miễn phí cho các bạn, hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và thiết kế.

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất