Thiết kế Logo Công giáo – Tổ kỹ thuật nhà thờ Bãi Xan

Tổ kỹ thuật là một nhóm các thanh niên công giáo rất nhiệt huyết với công việc phục vụ cộng đoàn và giáo xứ, phụ trách kỹ thuật điện, âm thanh, ánh sáng trong các chương trình và sự kiện của Giáo xứ. Mình được biết là các bạn ấy sẽ chính thức thành lập Tổ kỹ thuật vào ngày mai, Thứ Năm 163.2017 đấy.

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất