tuyên truyền phòng chống dịch nCov 2019

Tối ngày 09/3/2020.
Cụm chi đoàn số 1 bao gồm: chi đoàn khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố 7, Công an, TH Phú Thọ.
Đã tổ chức sinh hoạt cụm chi đoàn tháng 3 với nội dung tháng thanh niên qua đó ôn lại lịch sử ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai phối hợp cùng nhau xây dựng các công trình thanh niên ở mỗi chi đoàn và tuyên truyền phòng chống dịch nCov 2019.

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất