Về việc rà soát, lập danh sách hộ kinh doanh cá thể, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất