Thông báo về việc treo cờ dịp Lễ 30/4 và 1/5

  1. 🇻🇳 THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC DỊP 30/4 VÀ 1/5 🇻🇳

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
Uỷ ban nhân dân phường Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn phường Phú Thọ  treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày, từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 01/05/2020.

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới nhất